Andorra Educational Inspection and Evaluation
Benvinguts a lÌespai virtual de

lÌørea dÌInspecci€ i Avaluaci€ Educativa


Govern d'Andorra

Ministeri d'Educaci€, Formaci€ Professional, Joventut i Esports

Departament dÌInspecci€ General i Control de Qualitat


Novetat (10-4-08) Bases de la convocat?ria per a la provisi€ de places de personal col?laborador educatiu per al ministeri dÌeducaci€, formaci€ professional, joventut i esports


Novetat (10-4-08) Bases de la convocat?ria per a la provisi€ de places de personal tÀcnic dÌensenyament per al ministeri dÌeducaci€, formaci€ professional, joventut i esports.Novetat: (10-4-08) Resultats proves escrites nivell C per a escolars 2008

i

Convocat?ria proves orals 2008Novetat: Resultats definitius proves de nivell B de Llengua Catalana per a escolars (7/4/08)
Comments: 0
Votes:9